ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 21/01/2561 13:40:56 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 432 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2560
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.