ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 28/09/2560 08:56:16 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 506 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.