ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2562
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 05/08/2562 09:59:04 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 37 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เรื่องการรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.