ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 28/11/2559 02:35:50 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 321 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.