ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8
  ประจำปี: 2558
  วันที่: วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
  อัพโหลดเมื่อ: 23/12/2558 16:05:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 792 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่องการรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.