ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2558
  วันที่: 09/12/2558
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2558 10:51:37 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 1080 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินให้ตำแหน่งสูงขึ้น
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.