ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2558
  วันที่: วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2558 10:31:07 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 625 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.