ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:14
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 11/11/2559 04:30:45 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 407 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2559
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.