ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:11
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 25/08/2559 15:53:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 476 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2560
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.