ย้อนกลับ หน้าแรก
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2558
  วันที่: 29/08/2558
  อัพโหลดเมื่อ: 29/09/2558 13:48:34 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 343 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(เลือกซ่อม)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.