ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:9
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 22/03/2559 10:36:48 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 747 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากข้าราชการและพนักงาน
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.