คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 102 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:07:23 6
  2 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:05:00 12
  3 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:04:10 5
  4 2563 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:03:01 4
  5 2562 - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:27:56 262
  6 2562 4/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 12:29:23 266
  7 2562 3/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 11:39:36 247
  8 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 13:03:12 276
  9 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:20:49 187
  10 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:19:16 171
  11 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:33 133
  12 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:06 118
  13 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:00:35 76
  14 2562 1/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 09:59:04 74
  15 2562 4/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 15/03/2562 15:38:00 380
  16 2562 3/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:09:35 267
  17 2562 2/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:08:17 283
  18 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:23:08 349
  19 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:40 275
  20 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:04 261
  21 2562 1/2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:19:59 200
  22 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:10:51 150
  23 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:13:26 129
  24 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:08:36 124
  25 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:39:00 133
  26 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:38:04 131
  27 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:33:31 115
  28 2561 1 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:29:44 149
  29 2561 1/9 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 20/09/2561 08:54:25 313
  30 2561 1/8 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 20/08/2561 12:19:58 498
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4