คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 106 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 - วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 05/02/2563 14:54:07 345
  2 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:48:08 309
  3 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:46:48 286
  4 2563 - วันัจนทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:44:53 211
  5 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:07:23 200
  6 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:05:00 156
  7 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:04:10 170
  8 2563 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:03:01 119
  9 2562 - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:27:56 350
  10 2562 4/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 12:29:23 356
  11 2562 3/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 11:39:36 335
  12 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 13:03:12 372
  13 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:20:49 271
  14 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:19:16 254
  15 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:33 215
  16 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:06 202
  17 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:00:35 161
  18 2562 1/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 09:59:04 174
  19 2562 4/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 15/03/2562 15:38:00 481
  20 2562 3/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:09:35 349
  21 2562 2/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:08:17 365
  22 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:23:08 442
  23 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:40 364
  24 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:04 351
  25 2562 1/2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:19:59 294
  26 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:10:51 236
  27 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:13:26 216
  28 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:08:36 214
  29 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:39:00 226
  30 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:38:04 223
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4