คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 125 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 - วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:29:05 52
  2 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:49:57 115
  3 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:44:48 79
  4 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:43:21 34
  5 2563 - วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 23/09/2563 16:34:54 24
  6 2563 - วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 15:39:02 59
  7 2563 - วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 15:38:19 52
  8 2563 1 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:48:24 132
  9 2563 1 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:47:46 113
  10 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:46:02 72
  11 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:45:31 57
  12 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:45:07 41
  13 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:44:11 44
  14 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:43:47 34
  15 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:43:10 37
  16 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:39:35 78
  17 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:37:38 33
  18 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:36:55 36
  19 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:34:38 41
  20 2563 - วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 05/02/2563 14:54:07 420
  21 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:48:08 368
  22 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:46:48 338
  23 2563 - วันัจนทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:44:53 268
  24 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:07:23 244
  25 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:05:00 197
  26 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:04:10 205
  27 2563 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:03:01 157
  28 2562 - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:27:56 381
  29 2562 4/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 12:29:23 390
  30 2562 3/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 11:39:36 365
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5