คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 125 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 - วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:29:05 204
  2 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:49:57 233
  3 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:44:48 161
  4 2563 - วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 25/09/2563 08:43:21 78
  5 2563 - วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 23/09/2563 16:34:54 73
  6 2563 - วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 15:39:02 91
  7 2563 - วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 15:38:19 89
  8 2563 1 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:48:24 191
  9 2563 1 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:47:46 144
  10 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:46:02 103
  11 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:45:31 83
  12 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:45:07 70
  13 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:44:11 74
  14 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:43:47 56
  15 2563 - วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 09:43:10 62
  16 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:39:35 110
  17 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:37:38 57
  18 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:36:55 60
  19 2563 - วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 09:34:38 61
  20 2563 - วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 05/02/2563 14:54:07 448
  21 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:48:08 394
  22 2563 - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:46:48 363
  23 2563 - วันัจนทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 03/02/2563 14:44:53 292
  24 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:07:23 267
  25 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:05:00 226
  26 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:04:10 228
  27 2563 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:03:01 186
  28 2562 - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:27:56 413
  29 2562 4/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 12:29:23 413
  30 2562 3/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 11:39:36 394
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5