คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 88 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2562 4/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 15/03/2562 15:38:00 295
  2 2562 3/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:09:35 184
  3 2562 2/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:08:17 202
  4 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:23:08 262
  5 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:40 199
  6 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:04 190
  7 2562 1/2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:19:59 129
  8 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:10:51 76
  9 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:13:26 62
  10 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:08:36 58
  11 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:39:00 70
  12 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:38:04 55
  13 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:33:31 57
  14 2561 1 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:29:44 80
  15 2561 1/9 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 20/09/2561 08:54:25 241
  16 2561 1/8 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 20/08/2561 12:19:58 427
  17 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 09/08/2561 02:32:26 377
  18 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 09/08/2561 02:22:54 425
  19 2561 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 05/08/2561 08:34:15 316
  20 2561 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 05/08/2561 08:32:21 1380
  21 2561 - - 23/07/2561 13:16:23 262
  22 2561 - - 23/07/2561 13:16:08 207
  23 2561 - - 23/07/2561 13:15:46 181
  24 2561 - วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 15/07/2561 12:00:59 364
  25 2561 15/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิภุนายน 2561 28/06/2561 13:48:58 236
  26 2561 14/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิภุนายน 2561 28/06/2561 13:46:25 192
  27 2561 13/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิภุนายน 2561 28/06/2561 13:10:37 166
  28 2561 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 11/06/2561 07:52:03 171
  29 2561 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 29/04/2561 10:43:51 302
  30 2561 2/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 10/04/2561 14:05:59 252
 
หน้าที่ 1 [2] [3