คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 97 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2562 4/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 12:29:23 51
  2 2562 3/2562 1 กันยายน 2562 01/09/2562 11:39:36 39
  3 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 13:03:12 83
  4 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:20:49 50
  5 2562 - วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 15/08/2562 07:19:16 53
  6 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:33 50
  7 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:01:06 34
  8 2562 - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 10:00:35 33
  9 2562 1/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 05/08/2562 09:59:04 24
  10 2562 4/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 15/03/2562 15:38:00 329
  11 2562 3/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:09:35 212
  12 2562 2/2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 10/03/2562 08:08:17 233
  13 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:23:08 297
  14 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:40 230
  15 2562 - วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:22:04 211
  16 2562 1/2562 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 24/02/2562 10:19:59 148
  17 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:10:51 92
  18 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:13:26 78
  19 2562 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 05/01/2562 11:08:36 74
  20 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:39:00 87
  21 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:38:04 73
  22 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:33:31 73
  23 2561 1 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 25/12/2561 07:29:44 99
  24 2561 1/9 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 20/09/2561 08:54:25 262
  25 2561 1/8 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 20/08/2561 12:19:58 442
  26 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 09/08/2561 02:32:26 397
  27 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 09/08/2561 02:22:54 438
  28 2561 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 05/08/2561 08:34:15 332
  29 2561 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 05/08/2561 08:32:21 1398
  30 2561 - - 23/07/2561 13:16:23 284
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4