คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 98 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  61 2560 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2560 27/07/2560 16:39:16 360
  62 2560 5/2560 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 25/05/2560 09:54:04 412
  63 2560 4/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 15/05/2560 13:31:42 397
  64 2560 3/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 15/05/2560 13:30:40 374
  65 2560 2/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 15/05/2560 13:29:24 384
  66 2560 2/2560 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 01/05/2560 08:47:50 378
  67 2560 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 28/04/2560 08:52:56 355
  68 2560 3/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 21/04/2560 11:05:02 299
  69 2560 2/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 21/04/2560 11:00:58 312
  70 2560 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 31/03/2560 13:57:35 374
  71 2560 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 31/03/2560 13:56:17 318
  72 2560 2/2560 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 29/03/2560 14:54:31 292
  73 2560 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 16/03/2560 15:14:46 309
  74 2560 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 24/02/2560 10:16:01 358
  75 2560 2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 20/02/2560 08:56:03 416
  76 2560 2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20/02/2560 08:51:15 388
  77 2560 2560 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 20/02/2560 08:47:52 310
  78 2560 2/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 25/01/2560 15:20:05 369
  79 2560 1/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 25/01/2560 15:15:35 343
  80 2560 1/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 25/01/2560 15:15:52 404
  81 2560 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 20/01/2560 13:20:49 242
  82 2560 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 05/01/2560 06:07:54 248
  83 2559 2 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 28/11/2559 02:35:50 292
  84 2559 1 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 16/11/2559 07:08:03 298
  85 2559 14 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 11/11/2559 04:30:45 391
  86 2559 13 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 21/09/2559 19:36:07 428
  87 2559 12 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 15/09/2559 03:12:00 383
  88 2559 11 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 25/08/2559 15:53:05 437
  89 2559 10 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2559 21/07/2559 08:31:29 784
  90 2559 9 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 22/03/2559 10:36:48 716
 
หน้าที่ [1] [2] 3 [4