คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 98 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  91 2558 8 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 23/12/2558 16:05:05 791
  92 2558 7 09/12/2558 09/12/2558 10:51:37 1079
  93 2558 6 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 09/12/2558 10:31:07 624
  94 2558 5 05/10/2558 05/10/2558 11:54:01 507
  95 2558 4 17/09/2558 29/09/2558 14:28:02 479
  96 2558 3 29/09/2558 29/09/2558 14:02:59 427
  97 2558 2 29/09/2559 04/10/2558 15:42:24 345
  98 2558 1 29/08/2558 29/09/2558 13:48:34 342
 
หน้าที่ [1] [2] [3] 4