จำนวนข่าวทั้งหมด 186 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
 ลำดับที่   ประจำปี  หน่วยงาน ราบการเอกสาร  วันที่อัพโหลด  ผู้เข้าชม 
181 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล้อง Total station พร้อมอุปกรณ์วัดระยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:14:09 175
182 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 16/08/2560 12:09:01 171
183 2560 กองพัฒนานักศึกษา ตารางแสดงวงเงินวิทยุสื่อสาร 16/08/2560 11:50:16 150
184 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า๑๘.๕นิ้ว) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 15/08/2560 15:48:18 160
185 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อฝาข้างเหล็กปั๊มรู สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๘๐ คู่ โดยวิธีตกลงราคา 15/08/2560 08:19:13 172
186 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่ราคากลางของศูนย์ไอที 08/08/2560 15:29:47 194
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7