ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 12/01/2564 10:13:26 โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ 445 รายการ จำนวน 1 ชุด
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.