ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3
  ประจำปี: 99
  วันที่: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2564 11:33:14 โดย: จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.