ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2564 11:32:08 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารมหาวชิราลงกรณ์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.