ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 07/02/2563 14:25:31 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชม. จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.