ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:10
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 15/02/2564 14:02:12 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.