ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:10
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 20/03/2563 14:21:23 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์กีฬาในร่ม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.