ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:29
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันที่ 20 กันยายน 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 10/01/2563 11:14:00 โดย: จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.