ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:15
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 01/02/2562 19:35:40 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องเรียน 49 ที่นั่งต่อ (ห้อง IT 401) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.