ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:12
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 01/02/2562 19:31:14 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงทางเดินและหลังคาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.