ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:10
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 22/01/2562 20:10:54 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงห้องเรียน ๔๙ ที่นั่งต่อห้อง (IT ๔๐๔) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.