ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันที่ 18 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 22/01/2562 08:14:29 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.