ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันที่ 15 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 17/01/2562 17:29:44 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องเรียน ๔๙ ที่นั่งต่อห้อง (IT ๔๐๒) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.