ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 15/08/2561 18:23:11 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.