ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันที่ 9 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 09/08/2561 18:49:28 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โครงการ Smart Office) จำนวน ๑ ชุด
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.