ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:37
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 04/08/2561 13:46:26 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.