ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 20/06/2561 20:29:05 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงานซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.