ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2564 14:22:25 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนมัธยมสาธิต ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.