ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 99
  วันที่: 12 มิถุนายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 12/06/2561 17:40:10 โดย: จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินระบบตัดไฟห้องเรียนผ่านบัตรประจำตัว (RFID Smart Card) จำนวน ๑๐ ชุด
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.