ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:33
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/04/2561 08:31:37 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมางานปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมระบบความปลอดภัย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.