ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:30
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/04/2561 08:18:25 โดย: กองคลัง จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคหกรรมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.