ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:8
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 16/03/2561 14:49:20 โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนครั้งที่อ่าน: Information PSRU ครั้ง
  หัวข้อข่าว: จ้างล้างเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ YORK Model YEWS250HAE (No.๒) และเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Compressor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.