หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
Inform to all students in academic year 2559, to cumulative records the data system online.
17.08.16

Inform to all students in academic year 2559, to records the data system online.

#Students who do not have access to the system must click "Register" to set the password before

#Student swhohave the password and then save and update the information >>http://cumulative.psru.ac.th

#for more information >>http://saf.psru.ac.th/Guidance/news.php?id=303

 

 

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม