ติดต่อสอบถาม
 
 
Wangchan Campus
66 Wangchan Road, Naimuang Sub-district, Muang district, Phitsanulok Province 65000
โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927
Talekaew Campus
Pibulsongkram Rajabhat University
156 Mu 5 Plaichumpol Sub-district, Muang district, Phitsanulok Province 65000
Tel : 0-5526-7000-5 Fax : 0-5526-7058
e-Mail : info.psru@psru.ac.th Website : http://www.psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/psru.news
   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU