หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5
  ประจำปี: 2559
  วันที่: Thursday, 18 August 2016
  อัพโหลดเมื่อ: 18/08/2559 10:24:44 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 684 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: Student of major of Computer Engineering of Industrial Technology Faculty, PSRU received the 2nd award. Robot Design Contest RCD 2016.
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.