ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

 

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม http://contestwar.com/contest/15721

Social Share

Leave a Reply