ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการ
แนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

Social Share

Leave a Reply