ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ FFC Thailand (Food with Function Claim)

ส่งผลงาน : ทาง E-mail : pr@fostat.org และ coordinator_1@firn.or.th โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลล์ (Subject) ดังนี้ FFC_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล)

สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน

Social Share

Leave a Reply