ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่    http://contestwar.com/contest/15714

Social Share

Leave a Reply