ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

20220706150837265

Social Share

Leave a Reply