มุทิตาจิต 102ปี คนดีศรีพิบูล ประจำปี 2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สโมสรบุคลากร (สบพ.) และ สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สพง.) จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “มุทิตาจิต 102 ปี คนดีศรีพิบูล” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (12

Read more

PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1

PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จัดโครงการ “PSRU CYBER

Read more

เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th/ บัณฑิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 #ฝึกซ้อมเพียง 2 วัน ( 12-13 ธันวาคม 2566 ) #วันรับจริง

Read more

การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital 24 สิงหาคม 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital”

Read more

หนึ่งคนรู้หลายคนรอด CPR เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะนำขั้นตอนการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉิน

#หนึ่งคนรู้หลายคนรอด CPR เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะนำขั้นตอนการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉิน ภาษากะเหรี่ยง คลิกที่นี่ https://youtu.be/D8zFMLmSR_M?si=_42o_H0VjEduStyj ภาษาม้ง คลิกที่นี่ https://youtu.be/s-Mt6JKFuBo?si=M_6eal0TLdp3eLM1 ภาษาอาข่า คลิกที่นี่ https://youtu.be/ECCLZrhfB10?si=JsfwEfKlEOqbmzy1 #ร่วมแชร์ร่วมส่งต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

#ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 รอบ คือ • วันพุธที่ 27 กันยายน

Read more

บันทึกการเดินทาง จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว ถึง บ้านมุง ทีมงานประชาสัมพันธ์ มรพส. แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

#บันทึกการเดินทาง จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว ถึง บ้านมุง ทีมงานประชาสัมพันธ์ มรพส. แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พาทุกท่านสัมผัสบ้านมุง-เนินมะปราง บรรยากาศชิลล์ นอนชมวิวภูเขาหินปูน #เยือนพิษณุโลก พัก… วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS สำรองห้องพัก 055-252555 https://youtu.be/9k9wmzwi5FE

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โอกาสดีๆมาแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อย่ารอช้า สำหรับนักแข่งไซเบอร์ พบกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566

Read more

เชิญชม….นิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์/นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ภายใต้โครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชม….นิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์/นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย #ภายใต้โครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

Read more

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หมดเขต 31 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66

#รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หมดเขต 31 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 #เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 สมัครเรียนเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ https://reg3.psru.ac.th/RegNew2/ สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระค่าแรกเข้าเสร็จสิ้นแล้ว…. ต้องเข้ารับเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมชำระค่าเทอม ในวันที่

Read more