ความรักก็เหมือนข้อสอบ…เราไม่ควรเลือกที่ “ชอบ” แต่ควรเลือกข้อที่ “ใช่”

ความรักก็เหมือนข้อสอบ…เราไม่ควรเลือกที่ “ชอบ” แต่ควรเลือกข้อที่ “ใช่” #นักศึกษาภาคปกติ สอบปลายภาค 1/2566 เริ่ม 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 66 #นักศึกษาภาคปกติ เปิดเทอม 2/2566 ในวันที่ 20 พ.ย.

Read more

ก้าวต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน

#ก้าวต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม อ่านคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/mAf

Read more

เพจเดิมโดนละเมิดต้องช่วยกันรีพอร์ตปิดเพจด่วน ขอความร่วมมือแฟนเพจทุกคน ยกเลิกการติดตามเพจ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เพจเดิมโดนละเมิดต้องช่วยกันรีพอร์ตปิดเพจด่วน ขอความร่วมมือแฟนเพจทุกคน ยกเลิกการติดตามเพจ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปรดร่วมมือกัน Report ด่วน ! #ปัจจุบันผู้ละเมิดสิทธิ์มีการอัพเดทภาพสตอรีและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายในเพจเดิม #มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิ้น

Read more

มรพส. MOU พัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม

มรพส. MOU พัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม วันที่ 29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ โรงเรียนมารุโชติ (Maru

Read more

ปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีใหม่

#ปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปรับโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบใหม่ #พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมสานงานต่อ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ #กองกลาง -งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร -งานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค -งานบริหารกลางและบริหารสินทรัพย์ #กองนโยบายและแผน -งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา -งานนโยบายและยุทธศาสตร์

Read more

หนึ่งเดียวในโลก”แข่งเรือบก”วัดเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกที่มีประเพณีพื้นถิ่นหนึ่งเดียวในโลก

หนึ่งเดียวในโลก”แข่งเรือบก”วัดเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก #ความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกที่มีประเพณีพื้นถิ่นหนึ่งเดียวในโลก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สานต่อวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญา “ประเพณีเรือบก” ในงานบุญเดือนสิบของชุมชนเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก “แข่งเรือบก” หนึ่งเดียวในประเทศไทย และในโลก ประเพณีแข่งขันเรือบกวัดเนินกุ่มได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีท่านใหม่

#ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีท่านใหม่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ ตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (9/2566) เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มุทิตาจิต 102ปี คนดีศรีพิบูล ประจำปี 2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สโมสรบุคลากร (สบพ.) และ สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สพง.) จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “มุทิตาจิต 102 ปี คนดีศรีพิบูล” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (12

Read more

PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1

PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จัดโครงการ “PSRU CYBER

Read more

เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th/ บัณฑิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 #ฝึกซ้อมเพียง 2 วัน ( 12-13 ธันวาคม 2566 ) #วันรับจริง

Read more