ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด” การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 (16th Structural Lightweight Concrete Competition ) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส.

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส. โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2566 วิธีการสมัคร/เสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ Scan QR Code พร้อมแนบแบบรับรองการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 26

Read more

บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ห่วงใยทุกชีวิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคน มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย/สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัย….บริการสำหรับนักศึกษาทุกคน โดย ทิพยประกันภัย จะมีบัตรประกันให้แก่นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของทิพย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย รายละเอียดการใช้บริการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/jKSL1    

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ ในโอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรนำ คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการประกดวาดภาพยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

Library PSRU ชวนมา UP Skills 4 คอร์สอบรมโดนใจ

Library PSRU ชวนมา UP Skills เพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด ใน 4 คอร์สอบรมโดนใจ ปี2566 1. เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง วันที่อบรม 19,26 กรกฎาคม 2566 2. การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

Read more