มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา มรพส. และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมปลูกต้นกฤษณา ณ พื้นที่ปลูกป่าเลาะคลองทะเลแก้ว

23 มิ.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา มรพส. และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมปลูกต้นกฤษณา ณ พื้นที่ปลูกป่าเลาะคลองทะเลแก้ว นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่มหาวิทยาลัย ยังเป็นการสร้างความมั่นคงแก่มหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

Read more

สโมสรโรตารี่พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนเดิน-วิ่ง การกุศล TOGETHER RUN EP.2

สโมสรโรตารี่พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนเดิน-วิ่ง การกุศล TOGETHERRUN 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวร วิ่งผ่านเส้นทางสำคัญของเมืองพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ สะพานพระราชวังจันทน์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเส้นทางและกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล

Read more

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. พร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. พร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว อาทิเช่น ▪️ ไก่พันธุ์ดี ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี…คละเบอร์ คุณภาพ ออกจำหน่ายหน้าฟาร์มแผงละ 70-90 บาท ทุกวัน ▪️ ฟาร์มกบพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงในกระชังปลอดสารพิษ มีไฟล่อแมลงเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติแก่พันธุ์กบ คาดว่าจะโตเต็มวัยและจำหน่ายได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ▪️ ฟาร์มหอยเชอร์รี่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มิ.ย. 66 โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2566 โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ

Read more

รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบันทึกรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ออกอากาศทาง NBT Phitsanulok

รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบันทึกรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ออกอากาศทาง NBT Phitsanulok ทีวีดิจิตอล หมายเลข 11  โดยมีนายพิพัฒน์ อัฒพุธ เป็นพิธีกร เป็นการนำเสนอนโยบาย มรพส.  :

Read more

Find a place ค้นหาห้องเรียน

#เปิดเทอมใหม่ หาห้องเรียนไม่เจอ น้องๆนักศึกษาสามารถค้นหาห้องเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/3ymCDXK Scan QR CODE เว็บไซต์ : งานจัดการเรียนการสอน เข้าไปที่…ค้นหาอาคาร-ห้องเรียน ใส่ชื่อห้อง.. แล้วเลือกตูตามแผนที่ Google Maps จะนำพาน้องๆ ไปห้องเรียน อาคารเรียน ได้อย่าถูกต้อง 100

Read more

ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#เสียงตอบรับจากมหาชน ▪️ ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ 20 มิ.ย. 66 รวมกาซะลองช่อใหม่ ทั้งสิ้น 3,965 คน #เพราะเราคือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนวัตกรรม #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม #psruok

Read more