รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หมดเขต 31 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66

#รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หมดเขต 31 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 #เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 สมัครเรียนเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ https://reg3.psru.ac.th/RegNew2/ สำหรับผู้ที่รายงานตัวและชำระค่าแรกเข้าเสร็จสิ้นแล้ว…. ต้องเข้ารับเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมชำระค่าเทอม ในวันที่

Read more

Walk in PSRU’66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ / ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566

Walk in PSRU’66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ / ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566 สมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1

Read more

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)

Read more

กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม #เรียนพิบูลชีวิตต้องป๊อป รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ม า แ ล้ ว จ้ า า า า า ……. อย่าช้าเด่วพลาดนะ !!!!! TCAS65 : กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม

Read more

 สาขาวิชาภาษาจีน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 สาขาวิชาภาษาจีน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564 ไม่มีสอบสัมภาษณ์​  . เอกสารประกอบการสมัคร

Read more