PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1

PSRU Cyber Hackathon 2023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จัดโครงการ “PSRU CYBER

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โอกาสดีๆมาแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อย่ารอช้า สำหรับนักแข่งไซเบอร์ พบกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566

Read more