มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ โอกาสนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด” การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 (16th Structural Lightweight Concrete Competition ) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส.

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส. โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2566 วิธีการสมัคร/เสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ Scan QR Code พร้อมแนบแบบรับรองการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 26

Read more

บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ห่วงใยทุกชีวิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคน มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย/สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัย….บริการสำหรับนักศึกษาทุกคน โดย ทิพยประกันภัย จะมีบัตรประกันให้แก่นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของทิพย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย รายละเอียดการใช้บริการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/jKSL1    

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ ในโอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรนำ คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการประกดวาดภาพยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

Library PSRU ชวนมา UP Skills 4 คอร์สอบรมโดนใจ

Library PSRU ชวนมา UP Skills เพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด ใน 4 คอร์สอบรมโดนใจ ปี2566 1. เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง วันที่อบรม 19,26 กรกฎาคม 2566 2. การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

Read more

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องสมการความแตกต่างและการประยุกต์ (ICDEA 2023) ครั้งที่ 28

The 28th International Conference on Difference Equations and Applications, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องสมการความแตกต่างและการประยุกต์ (ICDEA

Read more

ขยายเวลารับสมัครนักวิ่ง จนถึง 11 สิงหาคม 2566 #รีบสมัครด่วน เดิน-วิ่งการกุศล “Together Run #2”

ขยายเวลารับสมัครนักวิ่ง จนถึง 11 สิงหาคม 2566 #รีบสมัครด่วน เดิน-วิ่งการกุศล “Together Run #2” กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 / จุดเริ่มต้น/เส้นชัย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ อ.เมืองฯ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสโมสรโรตารีพิษณุโลกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

(7 ก.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสโมสรโรตารีพิษณุโลกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เชิญชวนร่วมบริจาคฯ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับ 1 โดยติดอยู่ในกลุ่ม TOP 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) คะแนน 4.81

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับ 1 ใน TOP 5 ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) คะแนน 4.81 CHE QA ONLINE SYSTEM

Read more