บันทึกการเดินทาง จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว ถึง บ้านมุง ทีมงานประชาสัมพันธ์ มรพส. แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

#บันทึกการเดินทาง จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว ถึง บ้านมุง ทีมงานประชาสัมพันธ์ มรพส. แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พาทุกท่านสัมผัสบ้านมุง-เนินมะปราง บรรยากาศชิลล์ นอนชมวิวภูเขาหินปูน #เยือนพิษณุโลก พัก… วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS สำรองห้องพัก 055-252555 https://youtu.be/9k9wmzwi5FE

Read more

บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ห่วงใยทุกชีวิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคน มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย/สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัย….บริการสำหรับนักศึกษาทุกคน โดย ทิพยประกันภัย จะมีบัตรประกันให้แก่นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของทิพย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย รายละเอียดการใช้บริการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/jKSL1    

Read more

Library PSRU ชวนมา UP Skills 4 คอร์สอบรมโดนใจ

Library PSRU ชวนมา UP Skills เพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด ใน 4 คอร์สอบรมโดนใจ ปี2566 1. เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง วันที่อบรม 19,26 กรกฎาคม 2566 2. การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา มรพส. และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมปลูกต้นกฤษณา ณ พื้นที่ปลูกป่าเลาะคลองทะเลแก้ว

23 มิ.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา มรพส. และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมปลูกต้นกฤษณา ณ พื้นที่ปลูกป่าเลาะคลองทะเลแก้ว นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่มหาวิทยาลัย ยังเป็นการสร้างความมั่นคงแก่มหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

Read more

สโมสรโรตารี่พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนเดิน-วิ่ง การกุศล TOGETHER RUN EP.2

สโมสรโรตารี่พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนเดิน-วิ่ง การกุศล TOGETHERRUN 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวร วิ่งผ่านเส้นทางสำคัญของเมืองพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ สะพานพระราชวังจันทน์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเส้นทางและกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล

Read more

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. พร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. พร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว อาทิเช่น ▪️ ไก่พันธุ์ดี ผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี…คละเบอร์ คุณภาพ ออกจำหน่ายหน้าฟาร์มแผงละ 70-90 บาท ทุกวัน ▪️ ฟาร์มกบพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงในกระชังปลอดสารพิษ มีไฟล่อแมลงเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติแก่พันธุ์กบ คาดว่าจะโตเต็มวัยและจำหน่ายได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ▪️ ฟาร์มหอยเชอร์รี่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มิ.ย. 66 โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2566 โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ

Read more

รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบันทึกรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ออกอากาศทาง NBT Phitsanulok

รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบันทึกรายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ออกอากาศทาง NBT Phitsanulok ทีวีดิจิตอล หมายเลข 11  โดยมีนายพิพัฒน์ อัฒพุธ เป็นพิธีกร เป็นการนำเสนอนโยบาย มรพส.  :

Read more