Library PSRU ชวนมา UP Skills 4 คอร์สอบรมโดนใจ

Library PSRU ชวนมา UP Skills เพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศและการใช้บริการห้องสมุด ใน 4 คอร์สอบรมโดนใจ ปี2566 1. เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง วันที่อบรม 19,26 กรกฎาคม 2566 2. การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม

Read more

มรพส. ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up

มรพส. ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up ขอชื่นชมนายวัชรพล เพ็งเทศ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอผลงานแผนธุรกิจดิจิทัล คว้ารางวัล Most Viable Product ในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค ( New Regional Startups) เมื่อวันที่

Read more

Find a place ค้นหาห้องเรียน

#เปิดเทอมใหม่ หาห้องเรียนไม่เจอ น้องๆนักศึกษาสามารถค้นหาห้องเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/3ymCDXK Scan QR CODE เว็บไซต์ : งานจัดการเรียนการสอน เข้าไปที่…ค้นหาอาคาร-ห้องเรียน ใส่ชื่อห้อง.. แล้วเลือกตูตามแผนที่ Google Maps จะนำพาน้องๆ ไปห้องเรียน อาคารเรียน ได้อย่าถูกต้อง 100

Read more

ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#เสียงตอบรับจากมหาชน ▪️ ยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ 20 มิ.ย. 66 รวมกาซะลองช่อใหม่ ทั้งสิ้น 3,965 คน #เพราะเราคือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนวัตกรรม #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม #psruok

Read more

PSRUONTOUR พี่ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดินทางไปหาน้องถึง จ.พิจิตร เพื่อแนะนำเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี ก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ PSRU

#PSRUONTOUR พี่ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดินทางไปหาน้องถึง จ.พิจิตร เพื่อแนะนำเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี ก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ PSRU โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ซึ่งได้รับความสนใจ ความสนุกสนาน และสาระความรู้ไปกันเต็มๆ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

น้องๆ ที่ติด รอบที่ 3 Admission กันมาแล้ว / รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

น้องๆ ที่ติด รอบที่ 3 Admission กันมาแล้ว / รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 —————————————————- ติดตามประกาศรายชื่อ ในวันที่ 29 พฤษภาคม

Read more

Walk_in มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โค้งสุดท้าย เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนก้าวมาเป็นนักศึกษาใหม่

#Walk_in มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โค้งสุดท้าย เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนก้าวมาเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ปีการศึกษา 2566 #ช่วงเวลาการสมัคร รอบวอล์คอิน/รับตรง วันที่ 29 พ.ค. ถึง 9

Read more

วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

#วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมพิธีประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย… ประดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 18 มีนาคม 2566 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📸ชมภาพเต็มอิ่ม คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/c5mSl #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN

มรพส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN ทาง http://checkin.dmh.go.th หากพบนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงสามารถติดต่อ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาโทรศัพท์ : 9606

Read more

ขอเชิญบัณฑิตที่มีรายชื่อได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และยืนยันเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

ขอเชิญบัณฑิตที่มีรายชื่อได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และยืนยันเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (วันแรกของการฝึกซ้อม) ณ ห้องประชุม PIBUL 216 (ห้องสโลป 800 ที่นั่ง) ชั้น

Read more