การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital 24 สิงหาคม 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital”

Read more

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 1. นางสาวนุศรา กลิ่นกระจาย 2. นายธราพงศ์ สุเทียนทอง 3. ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล 4. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี 5. นางสรินรัตน์ สกุลเกิดรุ่งโรจน์ 6. นายพินิจ บุญโสภา 7.

Read more

มรพส.ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมแสดงพลังเครือข่ายศิษย์พิบูล ในงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงครามฯ 26 ก.พ.65 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565  โดยจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

Read more

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ shorturl.asia/0kQ8L

Read more

“ร่างเกณฑ์ฯ” คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2564

อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 ณ ห้องปะชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 โดยใน

Read more